• کتابخانه

  • کتابخانه داری تمامی منابع مربوط به مجازات اعدام با بیش از 15 زبان مختلف می باشد. که توسط ائتلاف جهانی از آغاز قرن بیست و یکم شناسایی شده اند. به جز اسناد منتشر شده توسط ائتلاف جهانی، کتابخانه به منابع خارجی که ضرورتا منعکس کننده دیدگاه های ائتلاف جهانی نیستند نیز لینک و پیوند دارد.  در صورت فقدان سند یا اشتباه در لینک با ما تماس بگیرید و اطلاع دهید.
   جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد کتابخانه اینجا را کلیک کنید

   جستجوی کتابخانه
  • نشریات شاخص

 • Worldwide Database promotional panel